Přihláška do našeho klubu

 

Přihláška

 

do Kynologického klubu ZKO 1 Domažlice 299

 

 

 

Osobní údaje:

 

 

 

Jméno a příjmení ......................................................

 

 

 

Datum narození .............................

 

 

 

Adresa .....................................................PSČ ............

 

 

 

Telefonní číslo ….................................., e-mail: ………………………………………….

 

 

 

 

 

Údaje o psech:

 

 

 

 

 

Jméno …................................................................... Plemeno .........................................

 

 

 

Pohlaví …........................ Datum narození ……………..…...............

 

 

 

Číslo zápisu/čipu …………………………………….....................

 

 

 

 

 

Platby členských příspěvků:

 

 

 

Rok

Zaplaceno dne

Podpis

2018

 

 

2019

 

 

2020

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2023

 

 

2024

 

 

2025

 

 

 

 

 

SOUHLAS

 

se zpracováním a evidencí osobních údajů podle zák.č. 101/2000Sb., v platném znění a souhlas s využitím rodného čísla podle zákona č.133/2000Sb. , v platném znění :

 

 

 

Souhlasím s tím, aby Základní kynologická organizace Domažlice 1, dále jen ZKO, zpracovávala a evidovala mé osobní údaje poskytnuté ZKO v souvislosti s mým členstvím a činností v ZKO. Tento souhlas se výslovně vztahuje i na moje rodné číslo.

 

Dále souhlasím s tím, že ZKO je oprávněna poskytovat uvedené osobní údaje, včetně rodného čísla, do evidence Českému kynologickému svazu. Souhlasím i s tím, že je ZKO oprávněna zpřístupnit údaje o mě vedené v nezbytném rozsahu orgánům státní správy a územních samospráv, a to zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací z veřejných rozpočtů.

 

Osobní údaje, včetně rodného čísla, je ZKO oprávněna zpracovávat a evidovat i po ukončení mého členství v ZKO.

 

Prohlašuji, jsem byl/a řádně informován/a o všech skutečnostech dle ustanovení §11 zákona č.101/2000Sb., v platném znění.

 

 

 

Souhlasím – Nesouhlasím s tím, aby na akcích souvisejících s činností ZKO byla zachycována má podoba tak, aby podle zobrazení bylo možné určit mojí totožnost – formou fotografie, videozáznamu apod. Dále souhlasím s tím, aby ZKO tyto záznamy používala při prezentaci své činnosti.

 

 

 

 

 

 

 

V …………………………… dne …………

 

 

 

 

 

-------------------------------

 

vlastnoruční podpis

 

(u osob mladších 15 let souhlas zákonných zástupců)

 

 

 

kontakt

ZKO 1 Domažlice 299
Sportovní střelnice Jirklovka
344 01 Domažlice
Telefon: +420 605 166 274
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
IČO: 65571436, Číslo účtu: 209 060 071/0300
Korespondence:
Ing. Hana Slachová
ZKO Domažlice 1
Havlovice 74
344 01 Domažlice